EDR.com

Закриття та ліквідація підприємства

Ліквідація підприємства за рішенням власника або через банкрутство

Ліквідація підприємства являє собою комплекс заходів по припиненню роботи юридичної особи або ФОП, які завершуються вилученням підприємства з Єдиного реєстру України.

Послуга Термін Вартість
Ліквідація ТОВ від 3 міс. від 2000 грн.
Закриття СПД від 3 міс. від 2000 грн.
Експрес ліквідація від 3 р.д від 5900 грн.
Банкрутство ТОВ від 9 міс. від 24000 грн.

Замовити

В процесі ведення господарської діяльності інколи виникають такі неприємні ситуації, коли підприємство перестає працювати з прибутком та бути доходним. Збитковість компанії може бути зумовлена одним або кількома чинниками:

 • невдалою реорганізацією виробництва, яка передбачає орієнтацію на інші види діяльності;
 • невчасним реагуванням на зміну економічної ситуації;
 • неналежною оптимізацією ресурсів і витрат;
 • поганим іміджем компанії, який призводить до втрати свого сегменту клієнтів;
 • різким зменшенням попиту на товари чи послуги та ін.

У таких випадках ліквідація підприємства може стати єдиним шансом виходу з кризової ситуації.

Процедура ліквідації підприємства

Ліквідація фірми означає виключення її з держреєстру, зняття з обліку в ПФ, фондах соціального страхування та органах ДПІ. Відповідно до статті 60 ГКУ мінімальний термін проведення процедури закриття підприємства становить 2 місяці з дати прийняття відповідного рішення. Воно має бути виваженим для власника підприємства, адже реалізація подібного кроку пов'язана з цілою низкою необхідних дій:

 • проведенням комплексного аналізу діяльності підприємства;
 • підготовкою до перевірки компанії з боку контролюючих органів;
 • звільненням працівників;
 • проведенням остаточних розрахунків з бюджетом і кредиторами.

Особливу увагу на цьому етапі потрібно приділити саме питанню виконання своїх фінансових зобов'язань. У разі відсутності потрібних грошових коштів або недостатності майна підприємства задля погашення кредиторської заборгованості, необхідно звернутися до суду з метою подання заяви щодо банкрутства. За умови ігнорування цієї вимоги, посадові особи установи або ліквідатори можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Типові способи припинення діяльності підприємства

На практиці застосовуються різні способи ліквідації підприємства. Найпоширенішими з них є такі:

 • за добровільним рішенням власника (власник через будь-які об'єктивні чи суб'єктивні причини вирішує припринити діяльність підприємства);
 • за процедурою банкрутства (кредитори або власники компанії ініціюють ліквідацію підприємства через його збитковість);
 • за рішенням суду (ліквідація підприємств відбувається примусово, за поданням уповноваженої організації, наприклад, податкової інспекції, у разі, коли діяльність здійснюється без ліцензії, робочий процес організований з порушенням законодавства або підприємство не знаходиться за своєю юридичною адресою).

Порядок ліквідації підприємства

Процедура ліквідації підприємства розпочинається з прийняття уповноваженим органом або власником відповідного рішення і написання заяви щодо припинення діяльності. Цей документ подається державному реєстратору для публікації в ЄДР відомостей про початок ліквідаційної процедури. Порядок ліквідації підприємства передбачає:

 • створення ліквідаційної комісії (призначається вищим органом установи, а в разі примусового припинення діяльності формується за рішенням суду);
 • встановлення порядку та термінів проведення ліквідації;
 • проведення роботи щодо повернення бюджетних коштів, розрахунків з дебіторами та кредиторами (претензії пред'являються у термін, який становить не менше 2 місяців з дня оголошення рішення про ліквідацію);
 • надання податковій інспекції, Пенсійному фонду, фондам соціального страхування необхідних документів для проведння перевірок (аудиту) щодо відсутності заборгованості з метою зняття з обліку у відповідних організаціях;
 • підготовку документації для передачі в архів;
 • знищення штампів та печатки;
 • внесення запису про ліквідацію компанії до держреєстру.

Припинення діяльності підприємства за рішенням власника

Ліквідація підприємства за рішенням власника відбувається, коли власник вважає доцільним реорганізувати компанію та припинити її діяльність. Ліквідація у такий спосіб можлива для різноманітних організаційно-правових форм діяльності у межах підприємництва (ТОВ, ФОП, СПД), які не мають боргу перед бюджетом і кредиторами, або мають таку заборгованість, яку можуть погасити. Ліквідація юридичної особи за самостійним рішенням власника здійснюється таким чином:

 • приймається рішення про припинення діяльності юридичної особи;
 • призначається ліквідатор;
 • вноситься інформація до Єдиного держреєстру щодо початку процедури ліквідації;
 • здійснюються розрахунки з усіма кредиторами та перераховуються всі платежі до бюджету;
 • надаються необхідні документи податковій інспекції, Пенсійному фонду і фондам соціального страхування для проведення аудиту (за останні 3 роки) з метою зняття з обліку у відповідних організаціях за відсутності заборгованості;
 • закривається поточний рахунок у банківській установі;
 • знищуються штампи та печатки;
 • здається в архів документація;
 • державному реєстратору надається пакет документів (акт ліквідаційної комісії, довідки держорганів про відсутність заборгованості, оригінали установчих документів) для виключення юридичної особи з ЄДР.

Ліквідація підприємства вважається завершеною з дати внесення запису про його закриття до держреєстру, та отримання звідти відповідної довідки.

Ліквідація через банкрутство підприємства

Банкрутство підприємства відбувається у випадку недостатності коштів для виконання зобовязань компанії перед кредиторами. Відповідно до Закону України про банкрутство, у разі виявлення неспроможності погасити заборгованість компанії, уповноважені особи фірми-боржника та ліквідатор повинні у місячний термін звернутися до суду із заявою щодо порушення справи про банкрутство підприємства, яке ліквідується. Такий процесс може розпочатися також за ініціативою кредитора. Після подання відповідної заяви, питання розглядається на засіданнях господарського суду таким чином:

 • встановлюються факти несплати боргових зобов'язань;
 • боржник визнається банкрутом;
 • відкривається ліквідаційна процедура;
 • призначається ліквідатор з числа арбітражних керуючих;
 • розглядається реєстр вимог кредиторів;
 • формується пасив і актив боржника;
 • затверджується звіт ліквідатора та визнається ліквідація банкрута.

В ході ліквідаційної процедури розпродається майно боржника та його активи. Після цього виноситься ухвала про ліквідацію підприємства. Копії цього документу надсилаються держреєстратору та органам статистики для виключення юридичної особи з ЄДР.

Закриття підприємства через юридичну компанію

Ліквідація фірми або оголошення підприємства банкрутом є довготривалим процесом. Нерідко він нерозривно пов'язаний з різними бюрократичними складнощами з боку відповідних державних органів. Натомість рішення доручити виконання такого складного та відповідального завдання професіоналам прискорить всі процедури. Кваліфікований персонал нашої компанії, який спеціалізується саме на вирішенні таких питань, допоможе досягти поставленої мети не тільки швидко, але й правильно:

 • надасть необхідну консультаційну допомогу;
 • супроводить від початку до кінця весь процес ліквідації;
 • підготує необхідну документацію;
 • вирішить складні питання та доведе справу до логічного завершення.

Для замовлення відповідних послуг необхідно зателефонувати за номером (044) 360-05-81 в Києві, надіслати заявку на email office@edr.com.ua або відвідати офіс нашої компанії, розташований за адресою м. Київ, Ярославів Вал, 38.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізічніх ОСІБ - предпринимателей

Про господарські товариства

Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом

Суди