EDR.com

Корисна інформація

автоматизована система обліку, захисту, збирання, накопичення та надання інформації про фізичних осіб та юридичних осіб — підприємців.

Створений з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з Єдиного державного реєстру.

Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третіми особами, поки в них не внесено відповідних змін.

Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у тому випадку, якщо воно знало або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

це документ, який містить всі відомості про особу, що знаходяться в державному реєстрі, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно, ПІБ державних реєстраторів, які здійснювали реєстраційні дії відносно цієї особи . Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців роздруковується на бланках суворої звітності, мають власну серію і номер.

Про юридичну особу:

 • дані про прийняття на облік (зняття з обліку)
 • серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
 • місце проведення державної реєстрації
 • форма власності юридичної особи
 • вищий орган управління
 • розмір внеску до статутного капіталу юридичної особи
 • дата закінчення формування статутного капіталу юридичної особи
 • керівник юридичної особи
 • орган, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якого частка держави становить не менше 25 відсотків
 • дані про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності
 • засновники юридичної особи
 • відокремлені підрозділи юридичної особи
 • основні види діяльності
 • стан юридичної особи
 • статус відомостей про юридичну особу
 • контактний телефон
 • дані про осіб, які зверталися із запитом до державного реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Про фізичну особу — підприємця :

 • дані про прийняття на облік (зняття з обліку)
 • серия и номер свидетельства о государственной регистрации
 • місце проведення державної реєстрації
 • дані про управителя майном фізичної особи — підприємця
 • дані про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи — підприємця без довіреності
 • основні види діяльності
 • стан фізичної особи-підприємця
 • контактний телефон
 • дані про осіб, які зверталися із запитом до державного реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Існує також і інша форма отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — довідка (укр -. Довідка) про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується. За Вашим бажанням у довідку можуть бути внесені наступні дані про проведення реєстраційних дій:

Щодо юридичної особи:

 • державна реєстрація юридичної особи
 • державна реєстрація змін до установчих документів
 • скасування державної реєстрації змін до установчих документів
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників про припинення юридичної особи
 • державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
 • державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством
 • державна реєстрація припинення на підставі судового рішення, не пов’язаного з банкрутством
 • весняні до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи
 • державна реєстрація припинення на підставі судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи
 • внесення запису до Єдиного державного реєстру про судове рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством
 • державна реєстрація юридичної особи, створеної в результаті злиття або поділу
 • Державна реєстрація юридичної особи, створеної в результаті приєднання або перетворення
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення про виділення

Щодо фізичної особи — підприємця:

 • державна реєстрація фізичної особи — підприємця
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
 • державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням
 • державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з його смертю
 • державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з оголошенням її померлою
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством фізичної особи — підприємця
 • державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця на підставі судового рішення, не пов’язаного з банкрутством фізичної особи — підприємця
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про визнання фізичної особи — підприємця банкрутом
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
 • державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з визнанням її безвісно відсутнім
 • внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця.

(рос. общесоюзный классификатор предприятий и организаций) в Україні діяв до 1996 року.

(8/10 цифр) — загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій, назва використовувалась до 1996 року.

З 1996 року даний класифікатор був названий ЄДРПОУ (8/10 цифр).

Суди